previous detail image
pop out in new window Project: Catala World Atlas 1375 \ fullcircle_500.jpg \ detail: laluna.jpg
next detail image


press to rotate


La Lluna és la naturalesa de l'aigua,
fred i humit. Deriva el seu llum del sol.
No té cap naturalesa malvada i contribueix a
la influència del senyal en la qual es renova. I ella travessa
els dotze signes en 27 dies i 8 hores.


---------
The Moon is the nature of water, cold and damp.
It derives its light from the sun. It has no evil nature
and contributes to the influence of the sign in which it is renewed.
And she traverses the twelve signs in 27 days and 8 hours.