previous detail image
pop out in new window Project: Catala World Atlas 1375 \ fullcircle_500.jpg \ detail: elsol.jpg
next detail image


press to rotate


Sol de natura de foch caut e
sech 7 es molt nobila a plan eta
...

----
el Sol és la naturalesa del foc, calenta i seca.
Aquest és un planeta molt noble; perquè
dóna vida a tots els béns de la terra,
i on no ho fa, no és de vegetació.
El sol travessa els dotze signes en 365 dies i 6 hores.

----
The Sun has the nature of fire, hot and dry.
This is a very noble planet; because
it enlivens all the goods of the earth,
and where it does not, it is no vegetation.
The sun traverses the twelve signs in 365 days and 6 hours.