previous detail image
pop out in new window Project: Voynich manuscript public \ f1v.jpg \ detail: f1v_detail2.jpg
next detail image


view VMS transcription text file
press to rotate


5:  potoy shol dair cphoal dar chey tody otoaiin shoshy

6: choky chol cthol shol okal dolchey chodo lol chy cthy

7: qo ol choeee cheol dol cthey ykol dol dolo ykol do l!ch!!ody

8: okol shol kol kechy chol ky chol cthol chody chol daiin

9: shor okol chol dol ky dar shol dchor otcho dar shody

10: taor chotchey dal chody schody pol chodar