previous detail image
pop out in new window Project: Voynich manuscript public \ f66r.jpg \ detail: f66r_detail_l1.jpg
next detail image


view VMS transcription text file
press to rotate


1: pdaiin oteedy opchedy chap chef!chy! shddy ypcher cholpchd okedals

2: rair shekey qokeedar okal okedy qokeedy qokal okedy qokshd

3: ykshedy chody cthdy qokees cheeo okcho dy chekeey chedy chckhy

4: shdy qotedy chdy chedy qotedal chcfheor ykeedy dar qotey kol ar

5: qokeeody qokeody qokeody qokar sheky qokeeody okedy kodary

6: ykeeody choekchy okeody chekeody qokeey dyky chctho rotaiin

7: dsheol okaiin sheodaiin

8: tocpheey dol kchody qokeody qokshy qopaiin dai!!r ykodas okyd

9: *shol daiir dal ky shka qoky shekair choty dar okchy shdy ykol

10: qocheky shetey dalal shedy ch!cta r sheod shokaiir chckh!hy dasd

11: shor sheodal sholdy qokchedy qofchy qoty chedair cheer kardy

12: qokchey qokaiir cheky daly daiin dal shedy chedy ltar ol okedy

13: ol cheeky daiir chky axor akar *{&I"}hy daiin

14: pchof shol!fos!daiin qotar otalor fchedys chedy dar odair ofaram

15: dalcheeeky sheol dairody chekchy shed ykesheo l lor sheor cheyl

16: dar shedy okar chedy kcheody chxar daly fchdar cheor aly sy

17: shor shekeeody dal shedy qokar al shes!!